متون عمومی

توانمندیهای آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

آزمایشگاه ادره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی فعالیت خود را از تاریخ 1/3/85 بصورت رسمی آغاز کرد که عمده فعالیتها و عملکرد آن با توجه به امکانات و تجهیزات مستقر در این واحد و همچنین وسایل و تجهیزات تامین شده از سوی سازمان متبوع در بخشهای ذیل می‌باشد

1- آنالیز پارامترهای فاضلاب

2- آنالیز بخش هوا

3- آنالیز آلودگی صوتی

4- آنالیز خودرو

آنالیز فاضلاب: در این بخش از آزمایشات فاکتورهایی از قبیل -TS-TSS-TDs-ES-PH-DO—دما-BOD-COD-کدورت-شوری-قلیائیت فنل-قلیائیت متیل- قلیائیت کل-اسیدیته معدنی- اسیدیته co2-اسیدیته کل-نیترات مورد سنجش قرار می‌گیرد. این فاکتورها نمایانگر میزان بار آلی و ذرات جامد محلول و معلق موجود در فاضلاب است که براساس مقدار این فاکتورها به واحدهای تولید کننده فاضلاب اجازه تخلیه فاضلاب در اراضی بایر و یا چاه جاذب داده می‌شود.

امکانات موجود::در این بخش از آزمایشگاه ، تجهیزاتی از قبیل BOD متر ، اسپکتروفتومتر، پی‌اچ ‌متر ، EC متر ، کدورت سنج ، انکوباتور، کوره، آون، اتوکلاو، آب مقطر گیری، اجاق برقی و غیره موجود است که در جهت آنالیز فاکتورهای مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2-آنالیز فاکتورهای آلاینده هوا:در این بخش فعالیتهای عمده با توجه با نوع تجهیزات موجود در آزمایشگاه که عبارت است از: سنجش گازهای خروجی از دودکش صنایع، سنجش ذرات خروجی از دودکش صنایع، سنجش دبی دودکش، سنجش میزان رطوبت دودکش، ذرات محیطی و گازهای خارج شده از دودکش (که این گازها شامل: Co, Co2,O2,No,No2,Nox,So2 (HC. تجهیزات موجود در بخش هوا:دستگاه testo ، tecora ، Westech دستگاه تیرگی سنج ،ذرات محیطی معلق و رطوبت سنج انجام می گیرد.

3- آنالیز آلودگی صوت:در این آزمایشگاه میزان شدت صوت منتشر شده از واحدهای صنعتی که باعث ایجاد مزاحمت می‌گردد، مورد سنجش قرار می‌گیرد. استانداردهای آلودگی صوت با توجه به محل اندازه گیری( صنعتی، خدماتی، مسکونی و تجاری) و زمان اندازه گیری متغییر می‌باشد. آزمایشگاه اداره کل مجهز به دستگاه صوت سنج پرتابل می‌باشد که قادر به اندازه گیری میزان شدت صوت در هر لحظه زمانی برحسب دسیبل است.

4-آنالیز خودرو:با توجه به وجود دو مرکز معاینه فنی خودرو در بیرجند ( مرکز آقای یوسفی در سه راه اسدیه و مرکز هدایت جنب پمپ بنزین محور بیرجند – زاهدان ) خودروهای در حال تردد استان جهت انجام معاینه فنی می­توانند به این مراکز مراجعه کنند که نحوه کار و صحت آنالیز این مراکز توسط کارشناسان اداره کل با انجام تست­های مقایسه­ای مورد بررسی قرار می­گیرد. در ضمن آزمایشگاه اداره کل نیز مجهز به دستگاه­های IPEX و OPAX جهت سنجش گازهای خروجی خودروهای بنزینی و دیزلی می­باشد که در صورت مراجعه خودرو ، تست­های آلایندگی در مرکز تحقیقات زیست محیطی استان انجام خواهد گرفت.

بيشتر
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::