متون عمومی

کتابهای منشر شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

1) منطقه حفاظت شده شاسکوه

پژوهش و تألیف: محمد رضا بسملی

2) سیمای طبیعت گردی خراسان جنوبی

تهیه و تدوین: شبکه زیست محیطی خراسان جنوبی -انجمن حامیان کویر

3) گیاهان داروئی مناطق حفاظت شده خراسان جنوبی

تألیف: محسن پویان - محمد جواد ثقه الاسلامی

4) آموزش محیط زیست برای همه

تدوین و گردآوری: حمید صالحی- آسیه صداقتی مختاری

5) پستانداران استان خراسان جنوبی

تدوین و گردآوری: حمید صالحی - آسیه صداقتی مختاری

6) رویای میلاد

تألیف: طاهره زیرکی مقدم

7) بچه های سبز

تهیه و گردآوری: فاطمه ملکی - فاطمه مهر پویا

8) بچه ها می دانید آلودگی هوا چیست؟

ترجمه و تدوین: حمید صالحی - نازنین عطائی

9) بچه ها با هم کمپوست بسازیم

تألیف: حمید صالحی - نازنین عطائی

بيشتر
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::