متون عمومی
 
جدول مناطق پیشنهادی حفاظت شده خراسان جنوبی
ردیف
نام منطقه
وسعت (هکتار)
شهرستان
1
گلگون
40000
قاین
2
آهنگران
20000
قاین
3
کمرسرخ
10400
سرایان
4
تجنود
136181
قاین

نقشه منطقه پیشنهادی گلگون

نقشه منطقه پیشنهادی آهنگران

نقشه منطقه پیشنهادی کمرسرخ

نقشه منطقه پیشنهادی تجنود

فايلها
ahangaran.pdf 90.724 KB
golgoon.pdf 124.391 KB
kamarsorkh(1).pdf 128.484 KB
tajnood.pdf 87.688 KB
بيشتر
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::