متون عمومی

لیست کدهای داخلی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

اداره/حوزه

نام خانوادگی

داخلی

اداره/حوزه

نام خانوادگی

داخلی

مدیریت

آقای کمندی

401

مدیریت

خانم ملکی

409

حراست

آقای خسروی

403

حقوقی

آقای رفیعی

406

مدیریت عملکرد

خانم قنبری

405

انفورماتیک

آقای شرفی

117

دیوان محاسبات

...

408

آبدار خانه طبقه 3

 

125

ذیحسابی

خانم همایی

402

اداری

آقای محمدی

332

مالی

آقای هوشیار

334

مالی

خانم خسروی

336

مالی

آقای براتی

407

مالی

خانم علی آبادی

337

مالی

آقای شکروئی

404

مالی

خانم گنجی

410

مالی

آقای حبیبی تبار

333

آبدار خانه طبقه 2

 

118

معاونت فنی

آقای اله پور

223

حیات وحش

آقای مودی

224

محیط طبیعی

خانم هدایتی زاده

228

حیات وحش

آقای خاشی

146

محیط طبیعی

خانم دری گیو

222

حیات وحش

خانم اسمعیل زاده

143

محیط انسانی

آقای امیر آبادی

142

 

 

 

محیط انسانی

خانم دعاگویان

221

 

 

 

محیط انسانی

آقای نخعی نژاد

226

 

 

 

دبیرخانه

خانم قادری

160

آموزش

خانم صداقتی

163

دبیرخانه

آقای افتاده

162

آموزش

خانم مقدم

165

بایگانی

خانم باقری نژاد

168

روابط عمومی

آقای فروزش

171

آزمایشگاه

آقای هاشم آبادی

138

نقلیه

 

139

آزمایشگاه

آقای مالکی

140

نگهبانی

 

9-111

مهمانسرا طبقه 4

 

176

آز- شیمی

 

157

اداره شهرستان  قاین-حسن خواجوی

32525613

32529140

32531240

اداره شهرستان  طبس-اسدالله حاتمی

32822793

 

 

اداره شهرستان  نهبندان-محمدکاظم شکرگزار

32625928

32621551

 

اداره شهرستان  سرایان-مهدی کیوانی

32885118

 

 

اداره شهرستان  فردوس-عبدالله اسدی برون

32723834

32729834

 

نمایندگی شهرستان بشرویه-علی یزدان دوست

32774979

 

 

نمایندگی شهرستان  خوسف-مسعود روانان

32475301

32475302

 

نمایندگی شهرستان  سربیشه-مسعود مستقیم

32665007

32665008

 

نمایندگی شهرستان  درمیان-محمد دادی

32125007

32125008

 

نمایندگی شهرستان  زیرکوه-مرتضی خیری

32504919

 

 

بيشتر