متون عمومی
1398/4/31 دوشنبه
سال 1398  سال رونق تولید
1398/4/30 یکشنبه
1398/4/30 یکشنبه
logo
1391/11/16 دوشنبه

ریاست

سمت

نام و نام خانوادگی


مدیر کل

حسن اکبری

حراست

سمت

نام و نام خانوادگی


رئیس اداره حراست

هادی خسروی

معاونت فنی

سمت

نام و نام خانوادگی

معاون فنی


فاطمه دعاگویان
 

رئیس اداره محیط زیست انسانی

محمدعلی فرقانی

رئیس اداره محیط زیست طبیعی
 

رویا هدایتی زاده

معاونت نظارت و پایش

سمت

نام و نام خانوادگی

معاون نظارت و پایش

بهمن مودی


رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
 


پرویز آرامنش
 

آزمایشگاه

سیدهادی هاشم آبادی

آزمایشگاه

روح الله مالکی

 

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس اداره امور اداری

سید محسن محمدی

رئیس اداره آموزش و پژوهش

آسیه صداقتی

رئیس اداره روابط عمومی

محمدرضا فروزش

رئیس اداره مدیریت عملکردمسعود روانان
 

رئیس اداره حقوقی

فرشید رفیعی

معاون توسعه مدیریت و منابع

فرشاد هوشیار

رئیس اداره امور مالی

فاطمه خسروی بیژائم

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان و روسای ادارات شهرستان 

سمت

نام و نام خانوادگی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان

مسعود مستقیم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس

اسدالله حاتمی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه

علی آزاد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه

امیر صادقی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه

حمیدرضا خزاعی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان

امیر کوهستانی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس

محمدکاظم شکرگزار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان

سعید ارشادی

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف

مرتضی تقی زاده

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاین

محمدرضا بسملی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان محمد علی خسروی

بيشتر
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::