1397/4/30 شنبه ارتباط با مدیر کل
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی
نام مدیر:  دکتر حسن اکبری
آدرس:خیابان شهید محلاتی - پلاک ۶۵
کدپستی:۹۷۱۷۷۳۳۳۱۳
شماره تماس:۰۵۶۳۲۴۲۱۵۶۱
شماره فکس:۰۵۶۳۲۴۲۱۵۶۳
سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها