.
مناطق تحت مدیریت استان

این استان دارای 8 منطقه چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل: یک اثر طبیعی ملی، یک پارک ملی، یک پناهگاه حیاط وحش و پنج منطقه حفاظت شده است که در مجموع حدود 11/63 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است با احتساب مناطق شکار ممنوع این عدد به 14/94 درصد مساحت استان می رسد. هم چنین وجود ذخیره گاه زیستکره تنگ صیاد – سبزکوه که حدود یک سوم مساحت استان است، از قابلیت های آن می باشد.

مناطق تحت مدیریت استان شامل: 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *