.
سیمای محیط انسانی

 

استان چهارمحال و بختیاری دارای 970000 نفر جمعیت، 9 شهرستان، 40 شهر و 760 روستا می باشد.

از ویژگی های این استان، وجود 27 شهرک و ناحیه صنعتی زیرمجموعه صنایع و معادن  و دارا بودن 1074 واحد صنعتی که از این تعداد 86 درصد آن فعال است. و 1650 صنایع کشاورزی (885 دامداری صنعتی- 400 مزرعه پرورش ماهی- 202 مرغداری- 60 گلخانه- 103 صنعت تبدیلی کشاورزی) فعال است  جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه های فاضلاب در شهرهای این استان حدود 57 درصد می باشد.

این استان دارای 174 واحد معدنی بوده که از این تعداد 50 درصد بصورت فعال هستند.[ تاریخ بروزرسانی : بهمن ماه 1396 ]
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *