بیانیه توافق سطح خدمت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری
 

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری به آگاهی عزیزان می رسد:

- خدمات الکترونیکی حفاظت محیط زیست استان از طریق مراجعه به زبانه خدمات اداره کل این تارنما امکانپذیر است.

- در این تارنما اخبار مهم و بهروز محیط زیست منتشر میشود.

- در این تارنما درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی در راستای تکریم ارباب رجوع بررسی میشود.

- برای اطلاع و ارتباط با هر بخش از گزینه های موجود ، منو مورد نظر را انتخاب نمایید .

- اطلاع رسانی فرآیندهای انجام خدمات به مراجعین محترم این تارنما

- این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

 

.

.

سال 1398  سال رونق تولید