منو اشیا عمودی
صفحه اصلي
متون عمومی
ورود
بيشتر
متون عمومی
1398/4/31 دوشنبه
سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها
1398/4/30 یکشنبه
1398/4/30 یکشنبه
logo
1391/12/8 سه‌شنبه

جدول مناطق پیشنهادی شکار ممنوع خراسان جنوبی

ردیف
نام منطقه
وسعت (هکتار)
شهرستان
1
خدا آفرید
47000
بشرویه
2
عشق آباد
88000
بشرویه
3
درح
78000
سربیشه- نهبندان
4
لشکرگاه
35000
قاین-سرایان
5
جیک و زیدر
42000
سربیشه- نهبندان
6
سه قلعه
23924
سرایان
نقشه منطقه پیشنهادی خداآفرید

نقشه منطقه پیشنهادی عشق آباد

نقشه منطقه پیشنهادی درح

نقشه منطقه پیشنهادی لشکرگاه

نقشه منطقه پیشنهادی جیک و زیدر

نقشه منطقه پیشنهادی سه قلعه

فايلها
dorooh.pdf 102.359 KB
eshg abad.pdf 79.958 KB
jikvazidar.pdf 131.815 KB
khodaafarid.pdf 88.374 KB
lashgargah(1).pdf 102.028 KB
seghale.pdf 98.25 KB
1