تجلیل ازخبرنگار شهرستان قائنات تجلیل ازخبرنگار شهرستان قائنات

به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار از محیطبان جعفر حسنی بمرود (خبرنگارصداوسیما در شهرستان قائنات) از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات تجلیل شد.محمدرضا بسملی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات گفت:  به پاس زحمات و پوشش اخبار و تهیه گزارشات تلویزیونی در حوزه محیط زیست از محیطبان جعفرحسنی بمرود همکار محیطبان این اداره با اهدای لوح و کارت هدیه  تجلیل بعمل آمد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید