سرشماری پاییزه پستانداران شاخص منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه انجام شد سرشماری پاییزه پستانداران شاخص منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه انجام شد

سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه انجام شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، سرشماری منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه با هدف  کسب اطلاع از تغییرات جمعیتی حیوانات نسبت به سنوات گذشته، دستیابی به ترکیب جنسی و سنی گونه‌های جانوری و بررسی عوامل تهدید و نقاط قوت منطقه انجام شد. لاز م به ذکر است  این برنامه سرشماری با همکاری 35 نفراز کارشناسان محیط زیست ، محیط بانان ، جوامع محلی ، طبیعت دوستان و همیاران افتخاری محیط زیست   و در  22 مسیر تعیین شده به روش مشاهده مستقیم  انجام شد.

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید