اجرای سرشماری پاییزه حیات وحش منطقه حفاظت شده شاسکوه سرشماری پاییزه حیات وحش در منطقه حفاظت شده شاسکوه انجام شد

محمدرضا بسملی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات گفت: با همکاری ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای قائنات و زیرکوه و تعدادی از همیاران و طبیعت دوستان، سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت شده شاسکوه انجام شد.وی افزود: در این سرشماری 30 نفر در قالب 12 گروه در مسیرهای مشخص کار سرشماری سرشماری  حیات وحش را انجام داده و پستانداران منطقه از قبیل کل و بز قوچ و میش آهو و سایر گوشتخواران و ... مورد سرشماری قرار گرفتند .بسملی بیان داشت: به دست آوردن اطلاعاتی از اندازه و یا تراکم جمعیت وحوش پیش نیاز اصلی مدیریت حیات وحش است و اینکه جمعیت وحوش در منطقه‌ای سیر صعودی یا نزولی دارد و برنامه ریزی ها برای آینده نیاز به کسب اطلاعات دقیق از تعداد و تراکم و نحوه پراکنش وحوش در منطقه دارد.

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید