بازدید یک روزه مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از شهرستان نهبندان اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با حضور در شهرستان نهبندان ضمن بازدید از منطقه پیشنهادی شکار ممنوع استند با فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد

اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به منظور بازدید از مناطق تحت مدیریت در شهرستان نهبندان و دیدار با مسئولین شهرستان به نهبندان سفر کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، در این سفر یک روزه ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن بازدید از منطقه پیشنهادی شکار ممنوع استند با فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی این شهرستان دیدار کرد. در این دیدار ها مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خواستار همراهی دستگاههای اجرایی شهرستان با حفاظت محیط زیست جهت حفاظت و حراست از این مواهب طبیعی و خدادادی شد و اظهارکرد : حفاظت محیط زیست با وجود شرایط و بضاعت اندک خود در نیروی انسانی ، تجهیزات و اعتبارات  به تنهای قادر به حفاظت و حراست از طبیعت نخواهد بود وبی شک همراهی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی در این امر مهم و اثر گذار خواهد بود

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید