انتصاب رئیس جدید نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه علی آزاد با حکم مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی به عنوان رئیس جدید نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه منصوب شد

در جلسه ای که با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و همچنین فرماندار شهرستان بشرویه  برگزار شد رئیس جدید نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، دراین جلسه اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی برشمرده گفت: حفاظت از  محیط زیست تنها از یک دستگاه و نهاد بر نمی آید قطعا همه دستگاههای اجرایی و اقشار مختلف جامعه در حفظ محیط زیست نقش مهم و بسزایی دارند که امیدواریم با همدلی و همراهی همه مردم علی الخصوص مسئولین شهرستان بشرویه گامهای موثری در حوزه محیط زیست شهرستان بشرویه برداشته شود. در ادامه این جلسه شفيعي فرماندار شهرستان بشرویه بيان داشت: توسعه پايدار در گرو حفاظت و صيانت از محيط زيست است، محيط زيست و منابع طبيعي ميراث گذشتگان نيست بلكه امانت آيندگان مي باشد.فرماندار افزود: محیط زیست به عنوان نعمتي الهي است که خداوند در اختيار انسانها قرار داده و نگهداري از آن وظيفه ي فرد خاصي نيست و يک وظيفه ي همگاني بوده و نگاه ما به محيط زيست يك نگاه پيشگيرانه است.شفیعی گفت: با اطلاع رساني و فرهنگ سازي تمامي نگاهها بايد به سوي آبادسازي، حفاظت و حراست از محيط زيست تغيير کند، نگاه تخريب گري و از بين بردن محيط زيست به فراموشي سپرده شود. در پایان این جلسه از زحمات علی يزداندوست تقدير و علی  آزاد بعنوان رئيس جديد نمایندگی حفاظت محيط زيست شهرستان منصوب شد

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید