کشف لاشه یک راس قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه دستگیری یک نفر متخلف شکار وصید در منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه
نصرت ا... گرگانی مسئول منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه از کشف لاشه یک راس قوچ وحشی دراین منطقه خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، وی گفت: محیط بانان حین عملیات گشت و کنترل اجرای مقررات شکارو صید در منطقه موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متخلف شکارو صید شدند. مسئول منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه افزود: از متهم دستگیر شده لاشه یک راس قوچ وحشی کشف و ضبط شد.گرگانی اظهار کرد: پرونده متهم دستگیر شده جهت رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد. لازم به ذکراست  براساس مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست بهای شکار غیر مجاز هر راس قوچ وحشی مبلغ 250 میلیون ریال می باشد که از متخلف اخذ خواهد شد.
بيشتر
سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها