در جلسه شوراي پژوهشي اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی عنوان شد کلیه اطلاعات و داده های حفاظت محیط زیست استان برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در اختیار دانشجویان علاقمند قرار می گیرد
نخستين جلسه شوراي پژوهشي اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی در سال جاری با حضور اعضاي جدید این شورا برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در ابتدای این جلسه گفت: استان خراسان جنوبی با چالشها و بحران های زیادی در حوزه محیط زیست از جمله گرد وغبار ، پسماند ،از بین رفتن تنوع ژنی و... مواجه است و تنها راه حل گذر از این بحرانها استفاده از نظر و اندیشه افراد متخصص و صاحب فکری است که می توانند دراین حوزه ها به حفاظت محیط زیست استان کمک کنند. وی هدف از برگزاری جلسات شورا  را بررسی موضوعات و اولویتهای پژوهشی عنوان کرد که کاربردی بوده و منتج به حل مسئله و مشکلی در سطح استان شود.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در ادامه سخنان خود در این جلسه با اشاره به استفاده از توان و ظرفیت دانشجویان در حوزه محیط زیست اظهار کرد: کلیه اطلاعات و داده های حفاظت محیط زیست برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین امکانات موجود دراین اداره کل شامل ، آزمایشگاه ، نتایج آزمایشات ، حمل و نقل و... در اختیار دانشجویان علاقمند قرار میگیرد و علاقمندان می توانند با استفاده از این داده های علمی و امکانات در انجام کارهای پژوهشی به حفاظت محیط زیست استان کمک کنند.  درادامه این جلسه هر یک از افراد حاضر، به ارائه نظرات و پیشنهادات در حوزه کاری و تخصصی خود پرداختند . لازم به ذکر است در این جلسه مقرر شد چالشها و مشکلات موجود در حوزه محیط زیست توسط محیط بانان بواسطه حضور مستمر و منظم در مناطق، احصاء و در صورت واجد شرایط بودن ، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی روی آنها انجام شود، همچنین در این جلسه مصوب شد تا در جلسات آتی شورا بسته به موضوعات و طرح های پیشنهادی ، دستگاههای مرتبط با موضوع دعوت واز نظرات و پیشنهادات آنها در آن زمینه بهره برداری شود.  
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید