بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از منطقه حفاظت شده باقران بررسی و جانمایی منابع آبی مورد نیاز در منطقه حفاظت شده باقران انجام شد
اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با حضور در شهرستان خوسف از منطقه حفاظت شده باقران بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،در این بازدید علاوه بر پایش منطقه ، جانمایی منابع آبی مورد نیاز منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.لازم به به ذکر است در حاشیه حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در شهرستان خوسف از درختان کهنسال زیتون روستای فسون واقع در بخش ماژان این شهرستان بازدید شد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید