تعامل محیط زیست و منابع طبیعی جلسه بررسی راههای تعامل و همکاری دو اداره محیط زیست و منابع طبیعی در شهرستان درمیان برگزار شد.
جلسه بررسی راههای تعامل و همکاری دو اداره محیط زیست و منابع طبیعی در شهرستان درمیان برگزار شد. خسروی زارگز رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان با اعلام این خبر گفت: دراین جلسه که با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان درمیان در محل نمایندگی حفاظت محیط زیست این شهرستان برگزار شد در خصوص دخل و تصرفات اراضی و چشمه سارهای داخل منطقه حفاظت شده درمیان، گشت و کنترل های مشترک ، هماهنگ بودن نیروهای اجرایی دو یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، حضور به موقع در محل وقوع تخلفات و... بحث و تبادل نظر شد.لازم به ذکر است در پایان این نشست از همکاری حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان در  اطفاء حریق بیشه زار چمن دستگرد  که در چند روز گذشته اتفاق افتاده بود قدردانی شد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید