برگزاری جلسه گروه کاری آمایش سرزمین و محیط زیست در استان خراسان جنوبی دومین جلسه گروه کاری آمایش سرزمین و محیط زیست درسال جاری در استان خراسان جنوبی برگزار شد
دومین جلسه گروه کاری آمایش سرزمین و محیط زیست  سال جاری در استان خراسان جنوبی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، این جلسه با حضور پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رییس گروه کاری آمایش سرزمین و محیط زیست استان و  سایر اعضاء در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی برگزار شد. اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و دبیر گروه کاری آمایش سرزمین و محیط زیست با اشاره به اینکه این جلسه ذیل کارگروه امور زیربنایی ، توسعه روستایی،عشایری ، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست می باشد گفت:  در این جلسه علاوه بر بررسی مصوبات جلسه قبل ،در خصوص وضعیت رعایت شاخص های مدیریت سبز در ادارات ،ارائه گزارش شهرداری در اجرای مدیریت پسماند، ارائه نظرات شرکت آب و فاضلاب  و شرکت برق  در خصوص مدیریت مصرف آب  و برق در دستگاههای اجرایی بحث و تبادل نظر شد. برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز برای کلیه دستگاه های اجرایی، الزام به تشکیل کمیته سبز در کلیه دستگاه های اجرایی، لزوم تامین حداقل 20 درصد از برق مصرفی دستگاه های اجرایی از منابع انرژی تجدید پذیر(نیروگاه خورشیدی)، امضای تفاهم نامه همکاری در طرح مدیریت مصرف پیک بار بین کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت توزیع نیروی برق استان و  همچنین پیگیری سیاست گذاری  شهرداری بیرجند در راستای مدیریت پسماند جهت تفکیک از مبدا نیز از مصوبات این جلسه گروه کاری بود.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید