دستگیری 6 نفر متخلف شکارو صید در شهرستان نهبندان طی هفته جاری 6 نفر متخلف شکارو صید در مناطق شهرستان نهبندان دستگیر شدند
امیر کوهستانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان از دستگیری 6 نفر متخلف شکارو صید طی هفته جاری در این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، وی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان طی سه مرحله گشت و کنترل اجرای مقررات شکار وصید در منطقه شکار ممنوع استند و همچنین مناطق آزاد شهرستان موفق به دستگیری این متخلفان شدند. کوهستانی افزود: از متهمان دستگیر شده لاشه دو قطعه کبک ، سه قبضه سلاح کمرشکن ،  13عدد فشنگ،سه قبضه اسلحه بادی و یک عدد چاقو کشف و ضبط شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان اظهار کرد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید