در نشست هم اندیشی منابع طبیعی و محیط زیست خراسان جنوبی عنوان شد برگزاری جلسات کارشناسی مشترک و هم افزایی دو دستگاه در حوزه های مختلف نقش موثری در رفع مسائل و معضلات در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان خواهد بود.
اولین جلسه نشست هم اندیشی دو دستگاه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی خراسان جنوبی با حضور مدیران کل، معاونین و روسای برخی از ادارات دو دستگاه در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، در این نشست ابتدا اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن تاکید بر برگزاری نشست های مشترک ، هدف از برگزاری این جلسه را افزایش تعامل هرچه بیشتر دو دستگاه در انجام امور و رفع دغدغه های مشترک در استان عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های دو دستگاه در راه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی استان بهره ببریم که قطعا سود آن عاید مردم استان خواهد شد. در این نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در خصوص همکاری با منابع طبیعی استان در تمام زمینه های کاری مشترک اعلام آمادگی نمود. در ادامه نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، تعامل و همکاری منابع طبیعی و محیط زیست را از گذشته تاکنون مثبت ارزیابی کرد و گفت: در تمام فعالیت هایی که در حوزه منابع طبیعی در سطح استان انجام می گیرد با تاکید بر رعایت مسائل و مباحث زیست محیطی بوده است. وی همچنین بر برنامه ریزی جهت بازدیدهای مشترک از پروژه های دو دستگاه در حوزه های طبیعی استان تاکید کرد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید