آموزش، محوربرنامه های گرامیداشت چهارمین روز از هفته محیط زیست در بیرجند برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تنوع زیستی و پسماند در روستاهای سیسکان و دل آباد
همزمان با چهارمین روز از گرامیداشت هفته محیط زیست که با عنوان آموزش ، خانواده و کودکان برای حفظ محیط زیست نامگذاری شده بود ، برگزاری کارگاههای آموزشی زیست محیطی ویژه جوامع محلی و روستاهای شهرستان بیرجند آغاز شد. حاتمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند با اعلام این خبر گفت: در اولین گام از این برنامه کارگاههای آموزشی  با موضوعات تنوع زیستی و پسماند ویژه اهالی دوروستای سیسکان و دل آباد از توابع شهرستان بیرجند برگزار شد.حاتمی افزود: این کارگاه ها با هدف آشنایی جوامع محلی با محیط زیست و تنوع زیستی استان برگزار شد. نمایش کلیپ های محیط زیستی، برگزاری مسابقه و پرسش و پاسخ از دیگر برنامه های این کارگاه های آموزشی بود. حاتمی اظهار کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی و ارتباط رودررو با مردم و تداوم این آموزشها، می‌تواند فرهنگ حفاظت از محیط زیست و دوستی با طبیعت را در اقشار مختلف جامعه ی هدف نهادینه کند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند تسریع کرد: امید است تلاش ما در جهت آگاه سازی مردم منجر به توسعه سواد محیط زیستی آنها شده و حوزه های مختلف محیط زیست دغدغه ی همگان شود.
بيشتر
سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها