اطلاعیه
دستورالعمل صدور پروانه شکار عادی پرندگان وحشی استانی در سال 1398 دستورالعمل صدور پروانه شکار عادی پرندگان وحشی استانی در سال 1398

در راستای بهره برداری پایدار و خردمندانه ازگونه های پرندگان عادی قابل شکار و صید و نیز کمک به جوامع محلی که معیشت آن ها وابسته به بهره برداری سنتی از حیات وحش می باشد و با هدف بهره گیری از همکاری و مشارکت شکارچیان قانونمند در حفاظت از اجزای تنوع زیستی همراه با بهره برداری اصولی از آنها، با رعایت کلیه قوانین و مقررات شکار و صید و شرایط ذیل نسبت به صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی برای متقاضیان حایز شرایط از تاریخ 1/9/98 لغایت 30/10/98 اقدام می شود.

1. پروانه عادی شکار پرندگان وحشی استانی صرفا جهت شکار پرندگان غیر حمایت شده قابل شکار و محدودیت های مندرج در پروانه صادر می شود.

2. شکار با پروانه موضوع این دستورالعمل در محدوده مناطق حفاظت شده-پناهگاه حیات وحش ،مناطق شکارو تیراندازی ممنوع و محدوده میانکوه پیرحاجات شهرستان طبس ممنوع است.

3. فصل مجاز شکار از تاریخ 1/9/98 لغایت 30/10/98 می باشد.

4.بهای پروانه000/2000 ریال تعیین می گردد.

5.تعداد مجاز در هر روز شکار چهار قطعه از پرندگان قابل شکار تعیین می گردد.(حداکثر یک قطعه تیهو و یک قطعه کوکرگندمی )

6.پروانه صادره صرفا در محدوه استان خراسان جنوبی دارای اعتبار می باشد.

7.روزهای مجاز شکار سه شنبه و جمعه در هفته تعیین می گردد.

8.پروانه شکار پرندگان وحشی برای افراد متخلف (محکوم و یا دارای پرونده مفتوحه )صادر نمی شود و صرفا برای افراد دارای جواز معتبر حمل سلاح جمهوری اسلامی ایران صادره از ساحفاجا،ساحفاسا،حفاناجا،و دارندگان  دفترچه شناسایی شکارچیان ویژه سلاح ساچمه زنی (معتبر) صادر خواهد شد.

9.ارائه اصل فیش بانکی واریز بهای پروانه شکار به حساب شباIR810100004080006001955725     شناسه 347006080140120400000000000000 به مبلغ دو میلیون ریال به نام سازمان حفاظت محیط زیست

10.مشخصات پروانه صادره باید در دفترچه شناسایی شکارچیان در صفحه مربوطه ثبت گردد.

11.پروانه های شکار غیر قابل انتقال به غیر بوده و ملصق به عکس است.لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از پروانه ها ،لازم است هنگام صدور پروانه ،مشخصات مندرج در اصل جواز حمل اسلحه و همچنین مشابهت متقاضی با عکس ملصق به جواز مذکور دقیقا تطبیق داده شود.

12.مشخصات کامل و محل اقامت و نشانی متقاضی و همچنین تاریخ صدور پروانه باید در دفتری که به این منظور اختصاص داده شده به روز ثبت گردد.

13.ادارات تابعه استان مکلفند آمار پروانه های صادره را حداکثر ده روز بعد از پایان فصل به این اداره کل ارسال نمایند.

14.در صورت شیوع هرگونه بیماری در حیات وحش و یا بروز سایر حوادث خاص با اعلام قبلی محیط زیست پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است.

15.تیراندازی و شکار در مزارع و املاک خصوصی دیگران و حریم جاده ها و شهر ها و روستا ها ممنوع می باشد.

حسن اکبری                         

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی
بيشتر
سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها