برگزاری کمیته های تخصصی ، سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی ، مدیریت عملکرد ، عفاف و حجاب کمیته های تخصصی سلامت اداری ، مدیریت عملکرد و عفاف و حجاب ذیل کارگروه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد
کمیته های تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، عفاف و حجاب و مدیریت عملکرد  با حضور اعضاء ستاد و دبیران مربوطه در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، در این جلسه ضمن بررسی و پیگیری روند تحقق بخشی مصوبات جلسات قبل ، پیگیری موضوعاتی از قبیل فضا سازی محیط اداری برای تکریم ارباب رجوع ،اطلاع رسانی روند انجام کار در بخشهای تخصصی ویژه مراجعین ، برگزاری دوره های آموزشی  با موضوعات عفاف و حجاب ویژه پرسنل اداره کل ، و... در دستور کار این جلسه قرار گرفت
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید