دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف نشست صمیمی با محیط بانان منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ
اکبری مدیرکل  حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با حضور در شهرستان خوسف ضمن بازدید از منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ و پروژ ه های در حال اجرا در این منطقه، با محیط بانان این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، در این نشست ابتدا تقی زاده رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف گزارشی از عملکرد این نمایندگی از ابتدای سال جاری تا کنون ارائه نمود سپس محیط بانان به بیان مسائل ، مشکلات و درخواست های خود پرداختند
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید