تقدیر فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی از مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همکاری دو جانبه در راستای حفاظت و حراست از محیط زیست کمافی السابق ادامه خواهد داشت
فرشید فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اهدائ لوح تقدیر به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  از تعامل و همکاری همه جانبه حفاظت محیط زیست با نیروی انتظامی تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی  ، دراین جلسه  فرشید فرمانده نیروی انتظامی استان حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی برشمرد و  بر لزوم  فرهنگ سازی در این راستا تاکید کرد.وی در ادامه با اشاره به سختی کار پرسنل محیط زیست در حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری با توجه به حجم و دامنه وسیع وظایف کاری، بر همکاری همه جانبه نیروی انتظامی با مجموعه محیط زیست استان تاکید کرد و افزود : نیروی انتظامی استان کما فی السابق  بعنوان بازوان پرتوان حفاظت محیط زیست در این راه خطیر همراه نیروی های محیط بان خواهند بود  .وی درهمین راستا و با توجه به تعاملات خوب و سازندهی که از گذشته تا کنون بین حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی استان وجود داشته با اهداء لوح تقدیر از زحمات حسن اکبری مدیرکل حفاظت زیست خراسان جنوبی تقدیر کرد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید