اولین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند منصوب شد تسریع در انجام امور و مطالبه مردمی دلیل را ه اندازی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند
جلسه معارفه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ،جلسه معارفه اولین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، فرماندار بیرجند  در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد. در ابتدای این جلسه اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی ازحمایت فرمانداری جهت راه اندازی اداره حفاظت محیط زیست در شهرستان بیرجند گفت: وجود منطقه حفاظت شده باقران و پتانسیل های موجود  در بیرجند و صنایع مختلف در شهرستان و به تبع آن، حجم زیاد مراجعات اداری ، احساس نیاز شد تا جهت سهولت در پاسخگویی به ارباب رجوع و... اداره حفاظت محیط زیست در بیرجند راه اندازی شود که امروز با حمایت های فرمانداری این امر محقق شد. در ادامه ناصری فرماندار بیرجند از اداره حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از ادارات زیربنایی در شهرستان یاد کرد و گفت:تسریع در انجام امور اداری و مطالبه مردمی می طلبید که اداره حفاظت محیط زیست در بیرجند راه انداری شود که امروز با معارفه رئیس این اداره شاهد این امر هستیم .وی افزود: امیدواریم با راه اندازی این اداره در سطح شهرستان، کمافی السابق با تعامل و برنامه ریزی بتوان در راستای توسعه و پیشرفت این شهرستان گام های موثری برداشت. لازم به ذکر است در پایان این مراسم اسدا... حاتمی به عنوان اولین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند منصوب شد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید