مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ورود و چرای غیرمجاز دام در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست ممنوع و جرم محسوب می شود
حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به قوانین حوزه محیط زیست ( بند د ماده 10 قانون شکار وصید ، ماده 16 قانون حفاظت خاک و ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست )ورود و چرای غیرمجاز دام در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست را ممنوع و جرم اعلام کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ،وی با ابراز نگرانی از ورود دام های غیر مجازجهت تعلیف در منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه گفت:  متاسفانه منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه تنها زیستگاه حفاظت شده قوچ اوریال در شرق کشور طی هفته های گذشته شاهد حضور تعداد زیادی دام غیر مجاز بوده که اگر مسئولین امر برای چالش بوجود آمده در منطقه چاره اندیشی نکنند لطمات سنگینی هم به منطقه وارد خواهد شد و هم مردم محلی حاشیه منطقه متضرر خواهند شد. مدیرکل حفاظت زیست استان با اشاره به خشکسالی موجود در مناطق و کاهش شدید رویش پوشش گیاهی، از بین رفتن پوشش گیاهی موجود ،کمبود شدید علوفه برای حیات وحش منطقه ، سرایت بیماری های واگیر دار به حیات وحش ، خسارت وحوش به مزارع و باغات کشاورزان و در نهایت نارضایتی جوامع محلی را از جمله خطرات حضور دام های غیر مجاز در منطقه خواند .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از دامداران خواست قبل از اعمال قانون با رعایت حدود از چراندن دام های خود در این مناطق خودداری کنند و لاز م است برای خروج دام های خود از منطقه هرچه سریعتر اقدام کنند. اکبری اظهار کرد: دامداران تعلف غیر مجاز یقین بدانند در صورت مشاهده از سوی ماموران یگان حفاظت محیط زیست ، بدون هیچ اغماضی به مراجع قضایی  معرفی خواهند شد.
بيشتر
سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها