دیدار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند با مسئولین قضایی استان حمایت از محیط بانان در مقابل متخلفان شکار و صید
در راستای تعامل و همکاری  بین دستگاههای اجرایی، حاتمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند با مسئولین قضایی استان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، در این دیدار ها که بصورت جداگانه بادادستان ، رئیس  دادگستری ، بازپرس شعبه چهارم  ،دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بیرجند انجام شد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گزارشی از وضعیت محیط  زیست  شهرستان بیرجند در حوزه های تخصصی محیط زیست طبیعی ، محیط زیست انسانی ، حقوقی  و یگان اجرایی ارائه کرد.همچنین لازم به ذکر است در این دیدار ها در خصوص همکاری و تعامل در حوزه پرونده های حقوقی به خصوص شکار و صید  ،برگزاری دوره های آموزشی ضابطین دادگستری برای محیط بانان ،صدور کارت ضابط دادگستری ،حمایت از محیط بانان زحمتکش در مقابل متحلفان شکار وصیدبحث و تبادل نظر شد
بيشتر
سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها