محیط زیست در آیینه رسانه ها

آسمان پروانه ای شدپروانه ها آفت نیستند آسمان پروانه ای شدپروانه ها آفت نیستند

حسینی- چند روزی است بیرجند میزبان هزاران قطعه از گونه ای پروانه می باشد که با خلق صحنه هایی زیبا در آسمان شهر خودنمایی می کنند. البته حضور این حجم از پروانه نگرانی هایی را نیز برای کشاورزان و مزرعه داران ایجاد کرده و قصد سم پاشی و مبارزه با آنان را دارند. در همین راستا با دری کارشناس سازمان حفاظت از محیط زیست استان گفتگو کردیم. وی با بیان این که علت زیاد بودن تعداد پروانه ها ، بارندگی های اخیر می باشد، ادامه داد: با افزایش مراتع، علف ها و گیاهان یک ساله، تعداد این پروانه ها نیز بیشتر می شود و تکثیر می یابند. وی با تاکید بر این که این پروانه ها آفت نبوده و خطری ندارند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برای طبیعت، گرده افشانی گیاهان، زیاد شدن ذخیره بانکی ژن و تولید گیاه بیشتر نیز مفید هستند به همین جهت توصیه به سم پاشی برای از بین بردن آن ها اشتباه است. به گفته وی طبق تحقیقات فقط ممکن است برای دو گونه گیاه دارویی پنیرک و گل گاو زبان مشکلاتی نه چندان جدی ایجاد کنند. پروانه ها تا زمانی که گیاهان سبز باشند، خواهند بود. این کارشناس محیط زیست با اشاره به این که زیاد شدن برخی آفت ها، ریشه در عملکرد خود ما دارد، اضافه کرد: سم پاشی بی رویه موجب شده حشرات مفید همچون زنبورها و پروانه ها که خود از بین برنده آفت ها هستند، نابود شوند. زمانی هم که دشمن آفت از بین برود، تعدادش زیاد می شود.

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید