اطلاعیه
راه اندازی میز خدمت در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از راه اندازی میز خدمت به منظور ارائه تسهیلات سریع و به موقع و به منظور تکریم ارباب رجوع خبر داد به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: به منظور دستیابی  آسان و سریع به خدمات اداره کل  حفاظت محیط زیست  استان و ارائه تسهیلات لازم و مناسب  به مراجعین، میز خدمت در این اداره کل راه اندازی شده است . وی هدف از ایجاد میز خدمت را ارائه تسهیلات سریع و به موقع و به منظور تکریم ارباب رجوع و براساس ابلاغ بخشنامه معاونت محترم توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی  ریاست جمهوری عنوان کرد  . آرامنش  در ادامه ایجاد میز خدمت را گامی بسیار موثر از سوی دولت خدمتگزار جهت کاهش زمان پاسخگویی و افزایش بازده و سرعت عمل در انجام امور مرا جعین عنوان نمود.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید