اطلاعیه
فراخوان خود اظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، از آغاز خود اظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید جلالوندی بابیان اینکه در سال جاری، فرآیند انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز،  طبق سال گذشته بر مبنای خود اظهاری صنایع و خدمات است، گفت: واحدهای صنعتی و خدماتی بر اساس شاخص‌های انتخاب صنعت و خدمات سبز می‌توانند در این فرآیند شرکت کنند.

وی ادامه داد: پرسشنامه واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 97 به  همراه کتابچه راهنما به‌صورت فایل الکترونیکی از تاریخ7 مهرماه 97 در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس www.doe.ir قابل دسترس است و همه واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی می‌توانند جهت تکمیل پرسشنامه‌های مذکور به‌صورت مکانیزه حداکثر تا تاریخ 23 آبان 97 اقدام کنند.

جلالوندی افزود: با توجه به تفویض اختیار این همایش به ادارات کل استان‌ها در سال جاری از سوی ریاست محترم سازمان، در دستورالعمل جدید بررسی واحدها و تقدیر از آن‌ها در ادارات کل انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ادارات کل در بررسی‌های خود واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی را بر اساس معیارها و شاخص‌های ابلاغی تعیین می‌کنند گفت: پس از نهایی شدن، از هر گروه صنعتی و خدماتی، 2 واحد برای رقابت در سطح ملی به دفتر ارزیابی زیست محیطی معرفی می‌شوند که درنهایت، واحدهای برگزیده در همایش ملی معرفی می‌شوند.

جلالوندی تصریح کرد: پس از پایان مهلت اعلام‌شده، به هیچ‌یک از موارد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

وی افزود: دبیرخانه انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز به‌منظور بررسی دقیق‌تر عملکرد واحدهای متقاضی در سال جاری، گروه‌های صنعتی را از 8 گروه به 10 گروه افزایش دادند. همچنین واحدهای خدماتی به 7 گروه تفکیک‌شده‌اند.

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: به پرسشنامه‌هایی که ناقص بوده و پس از تاریخ مقرر ارسال شود به‌هیچ‌وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید